niedokrwisto뜻

Wpisy

 • 턳oda, 13 lipca 2011
  • zapobieganie niedokrwisto턢i

   ♦젨 Nie spo퓓waj nadmiernych ilo턢i alkoholu. Nad춙퓓wanie alkoholu jest zwykle zwi콄ane z nie춛쿪턢iwym od퓓wianiem, a jednocze턭ie upo턫e춄za wch쿪nianie kwasu foliowego, niezbdnego w procesie powstawania krwinek czerwonych.

   Codziennie przyjmuj preparat zawieraj켧y wi춗aminy i minera퀉, co zapewni ich odpowiedni ilo뜻 w organizmie.젨젨젨젨젨젨

   Szczeg車y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   턳oda, 13 lipca 2011 15:24
  • domowe sposoby leczenia niedokrwisto턢i

   ♦젨 Prawid쿽wo si od퓓wiaj, komponuj켧 optymal춏 diet w zale퓆o턢i od rodzaju anemii.

   ♦젨 Spo퓓waj produkty bogate w 풽lazo, kwas fo춍iowy i witamin B12. Warto pamita, 풽 nie춌tre sk쿪dniki diety hamuj wch쿪nianie 풽la춟a w przewodzie pokarmowym.

   ♦젨 Unikaj napojw zawieraj켧ych kofein (herba춗y, kawy, coca-coli), poniewa zmniejsza ona wch쿪nianie 풽laza. Podobne dzia쿪nie wywie춓a tanina obecna w czarnej herbacie. Wskaza춏e jest natomiast picie sokw z owocw cytru춖owych. S bogate w witamin C, ktra zwiksza wch쿪nianie 풽laza.

   ♦젨 Rozwa stosowanie preparatw witaminowych. Stosowanie preparatw zawieraj켧ych 풽lazo wymaga konsultacji z lekarzem, poniewa nad춎iar 풽laza w organizmie jest szkodliwy.

   Szczeg車y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „domowe sposoby leczenia niedokrwisto턢i”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   턳oda, 13 lipca 2011 15:23
  • Metody naturalne w leczeniu niedokrwisto턢i

   Niektre naturalne metody leczenia niedokrwisto 턢i poprawiaj kr굻enie, inne zwikszaj wch nianie 풽laza, pobudzaj trawienie albo wzbog caj diet w produkty zawieraj켧e du퓇 풽la i witamin.

   HOMEOPATIA

   Homeopatia oferuje wiele 턳odkw, ktre zdanie zwolennikw tej metody mog si okaza pomoc ne w leczeniu niedokrwisto턢i. Najlepiej skonsu towa si z homeopat, aby pomg dobra najw쿪턢iwsze w danym przypadku.

   MEDYCYNA CHISKA

   W my턫 zasad tradycyjnej medycyny chiskiej, nie춄okrwisto뜻 to objaw s쿪bo턢i 턫edziony. Zdrowa 턫edziona utrzymuje integralno뜻 naczy krwiono땟nych i od퓓wia sam krew, natomiast jej os쿪bie춏ie wywo퀅je zaburzenia czynno턢i krwi. Typowe leczenie polega na pobudzaniu 턫edziony, midzy innymi za pomoc akupunktury i terapii zio쿽wych. Wyniki bada sugeruj, 풽 풽-sze w쿪턢iwy (Pa춏ax ginseng) jest przydatny jako 턳odek oglnie to-nizuj켧y, przeciwdzia쿪j켧y zmczeniu wywo쿪ne춎u niedokrwisto턢i. Dong quai (Angelica sinensis), inna ro턫ina azjatycka stosowana jako lek od tysi圓cy lat, mo풽 by przepisana kobietom z obfitymi krwawieniami miesicznymi. Pacjentom z niedo춌rwisto턢i i ziemist, 웁퀃aw cer zielarz chiski mo풽 zaleci kombinacj dong quai i korzenia na춑arstnicy chiskiej (Rehmannia glutinosa). Bardzo bladzi pacjenci mog otrzyma mieszank 풽-sze-nia i traganka (Astragalus membranaceus).

   OD칈WIANIE, WITAMINY쟅 MINERA즎

   Wprowadzenie zmian w diecie to naj쿪twiejszy, najzdrowszy i daj켧y najtrwalsze rezultaty sposb zwalczenia niedokrwisto턢i zwi콄anej z niedobo춓ami pokarmowymi. Do produktw, ktre zwik춖zaj zasoby 풽laza w organizmie, nale엽: wzbo춇acany chleb i p쿪tki zbo퓇we, ry, ziemniaki, marchew, broku퀉, pomidory, suszona fasola, me춍asa, chude czerwone miso, w켾roba, drb, suszo춏e owoce, migda퀉 oraz miczaki. Wyniki bada wskazuj, 풽 풽lazo pochodzenia zwierzcego jest 쿪twiej przyswajane ni pochodzenia ro턫innego. Istniej te dowody na to, 풽 witamina C i mied u쿪twiaj wch쿪nianie 풽laza. Nale퓓 zatem popi춋a posi쿸i sokiem z owocw cytrusowych i zadba oto, by codzienny preparat wielowitaminowy za춛iera mied. Trzeba si wystrzega napojw za춛ieraj켧ych kofein lub gazowanych, lekw alkalizuj켧ych, preparatw wapnia oraz czarnej herbaty; wszystkie one zawieraj sk쿪dniki utrudniaj켧e wch쿪nianie 풽laza. Przy niedoborze kwasu foliowego nale퓓 je뜻 du퓇 cytrusw, grzybw, zielonych warzyw, w괸troby, jajek i mleka oraz produkty zwikszaj켧e objto뜻 mas ka쿽wych, takie jak kie쿸i pszenicy i dro풼풽 piwne. Doskona퀉m 펢d쿮m folanw, odpowiednika kwasu foliowego w preparatach wi춗amin z grupy B, jest dynia. Nale퓓 pamita, 풽 poniewa wysoka temperatura oraz 턻iat쿽 nisz춃z kwas foliowy, powinno si jada owoce i wa춓zywa 턻ie풽 b켨 jak najkrcej gotowane.

   TERAPIE ZIO즁WE

   Zgodnie z zaleceniami medycyny ludowej gorzkie substancje pobudzaj trawienie, a przez to sprzy춋aj wch쿪nianiu warto턢iowych sk쿪dnikw od퓓wczych. Gorzkie zio쿽 goryczka 웁퀃a (Gen-tiana lutea) to popularny w Europie 턳odek u퓓wany przy wielu schorzeniach wywo쿪nych niedoborami sk쿪dnikw od퓓wczych, w tym przy niedokrwisto턢i. Goryczk mo퓆a stosowa w postaci herbaty albo dostpnego w handlu wyci켫u alkoholowe춇o. Osobom z niedokrwisto턢i zaleca si rwnie mniszek lekarski {Taraxacum officinale) - po pro춖tu dlatego, 풽 jest bogaty w witaminy i sk쿪dniki mineralne. Inne bogate w 풽lazo zio쿪 to pietruszka (Petroselinum crispum) i pokrzywa (Urtica dioica). Mimo pojedynczych doniesie o skuteczno턢i wie춍u zi車 stosowanych w leczeniu niedokrwisto턢i nie wszystkie one zosta퀉 zbadane w sposb naukowy. Wykazano korzystny wp퀉w na trawienie midzy innymi any퓎 (Pimpinella anisum), kminku zwy춃zajnego (Carum carvi), kminu (Cuminum cymi-num), lipy (T/7/a spp.) oraz lukrecji (Clycyrrhiza gla춂ra).

   Szczeg車y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   턳oda, 13 lipca 2011 15:22
  • Leczenie niedokrwisto턢i

   W zale퓆o턢i od rodzaju niedokrwisto턢i lekarz mo풽 zaleci dokonanie zmian w sposobie od퓓춛iania, zaleci stosowanie preparatw witamino춛ych lub hormonalnych, a w ci轅kich przypadkach przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego. Medy춃yna naturalna zaleca zmiany w sposobie od퓓춛iania oraz 턳odki poprawiaj켧e trawienie i kr굻e춏ie krwi. Rozpoznanie przyczyny niedokrwisto턢i umo퓄iwia wybr metody leczenia. W przypadku anemii spo춛odowanej niedoborem 풽laza lub kwasu foliowe춇o lekarz na pewno zaleci zmian diety i stoso춛anie preparatw uzupe쿻iaj켧ych. Preparaty zawieraj켧e 풽lazo, szczeglnie te w formie table춗ek czy dra풽tek, mog powodowa dolegliwo턢i ze strony przewodu pokarmowego. Wiksz przy-swajalno턢i i mniejsz czsto턢i wystpowania objaww ubocznych cechuj si preparaty w for춎ie p퀉nnej, a szczeglnie zawieraj켧e glukonian, a nie siarczan 풽laza. Nale퓓 unika preparatw powlekanych, ktre zaczynaj dzia쿪 dopiero w je춍icie, poniewa 풽lazo w takiej formie s쿪biej si wch쿪nia. UWAGA! 칎lazo w du퓓ch dawkach jest bardzo szkodliwe. Objawy przedawkowania 풽la춟a to ble w jamie brzusznej, zaburzenia trawien춏e oraz zak농cenie rwnowagi wielu przemian w organizmie. Mo풽 nawet nast켺i 턬ier, szcze춇lnie w przypadku dzieci. Preparaty zawieraj켧e 풽lazo s szczeglnie niebezpieczne dla osb z dziedziczn hemochromatoz, poniewa choro춂a powoduje znaczne zwikszenie wch쿪niania 풽춍aza w przewodzie pokarmowym. Stosowanie pre춑aratw zawieraj켧ych 풽lazo zawsze powinno by konsultowane z lekarzem lub specjalist dietety춌iem.Niedokrwisto뜻 z niedoboru witaminy B12 to na og車 rezultat niezdolno턢i organizmu do wch쿪nia춏ia tej witaminy w przewodzie pokarmowym. Je춄yn metod leczenia jest systematyczne poda«| nie witaminy B]2 w postaci iniekcji. Wikszo뜻 osi z tym schorzeniem uczy si samodzielnego wyj nywania wstrzykni唯 w domu. Je풽li przyczyn niedokrwisto턢i jest powi utrata krwi z organizmu wskutek krwawie we] wntrznych, czasem trzeba przeprowadzi 풹biej chirurgiczny. O jego potrzebie decyduje lek przede wszystkim ustalaj켧 펢d쿽 krwawienia W przypadku niektrych chorb, takich jak krwi wienie z przewodu pokarmowego, zabieg opera cyjny mo풽 by jedynym wyj턢iem. Lekarz moif tak풽 zaleci przetoczenie krwi lub zastosowani! hormonw pobudzaj켧ych powstawanie krwinel czerwonych (stosowanie preparatw hormonalnydj u kobiet to ostateczno뜻, mog one bowiem wJ wo퀉wa wiele niepo엽danych objaww u bocz-j nych). W ostrych przypadkach talasemii czasem ko춏ieczne s systematyczne transfuzje, a w innych niedokrwisto턢iach hemolitycznych leczenie mo퓁 obejmowa usunicie 턫edziony.

   Szczeg車y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   턳oda, 13 lipca 2011 15:21
  • 칎lazne fakty na temat szpinaku

   Szpinak, ktry nasze matki uwa풹퀉 za znakomite 펢d쿽 풽laza, w rzeczywisto턢i hamuje wch쿪nianie tego minera퀅. Warzywo to zawiera wprawdzie du풽 ilo턢i 풽laza, ale - tak jak inne warzywa li턢iaste - zawiera rwnie fitynian, zwi콄ek chemiczny hamuj켧y przenika춏ie 풽laza do krwi. Je풽li zatem chcemy zwikszy ilo뜻 풽laza w organizmie, jedzmy w켾rob lub do surwki ze szpinaku dodajmy kawa쿮k pomaraczy. Zawarte w pomaraczach kwasy przeciwdzia쿪j niekorzystnemu wp퀉wowi fitynianu na przenikanie 풽laza do krwi.

   Szczeg車y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   턳oda, 13 lipca 2011 15:19
  • Przyczyny niedokrwisto턢i

   Przyczyn niedokrwisto턢i mog by przewlek쿮 krwawienia wewntrzne, spowodowane przez wrzd 퓇낢dka, hemoroidy (퓓laki odbytu) lubi wotwr przewodu pokarmowego, a tak풽 choroba alkoholowa. Znacznie cz沅ciej jednak anemia to rezultat niew쿪턢iwego od퓓wiania; tak w쿪턭ie jest u alkoholikw, ktrzy na og車 wol pi ni je뜻. Niedokrwisto뜻 mo풽 tak풽 by spowodowana przez upo턫edzenie wch쿪niania w przewodzie pokarmowym witamin i minera농w o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania organizmu. Niedokrwisto뜻 spowodowana niedoborem 풽춍aza to najcz沅ciej wystpuj켧a forma schorzenia. 칎lazo stanowi niezbdny element cz켽teczki hemo춇lobiny, transportuj켧ej tlen w organizmie. Jego nie춄obory s zwykle wynikiem nieprawid쿽wego od퓓춛iania, chocia inne czynniki rwnie odgrywaj wa퓆 rol. Zmniejszone zasoby 풽laza w organizmie maj zwykle kobiety, u ktrych krwawienia miesi켧z-bwe s bardzo obfite (pafrz: Dolegliwo턢i menstru춁cyjne), oraz niekiedy kobiety w ci굻y i karmi켧e piersi (풽lazo wykorzystywane jest przez rozwija춋켧y si p농d lub do produkcji mleka). Niedobory 풽laza wystpuj tak풽 u osb, ktrym usunito cz沅 퓇낢dka, co istotnie zmniejsza wch쿪nianie tego pierwiastka. Niedokrwisto뜻 megaloblastyczna, ktr charak춗eryzuje wystpowanie bardzo du퓓ch krwinek czerwonych, jest spowodowana przez niedobory kwasu foliowego lub witaminy B)2, niezbdnych wprocesie powstawania krwinek.Niedokrwisto턢i hemolityczne to schorzenia, w ktrych krwinki czerwone ulegaj niszczeniu (hemolizie) wskutek np. infekcji czy dzia쿪nia uk쿪du odporno턢iowego organizmu. Niektre anemie hemolityczne s wrodzone, np. talasemie, w kt次rych organizm nie jest zdolny do wytwarzania wy춖tarczaj켧ych ilo턢i hemoglobiny. Jeden z rodza-jwtalasemii, bardzo czsto wystpuj켧y w rejonie Morza 쫞dziemnego, w Afryce i na Bliskim Wscho춄zie, charakteryzuj ma쿮 i 쿪two ulegaj켧e uszko춄zeniu krwinki czerwone. Wspomniana choroba wystpuje jedynie u tych osb, ktre otrzyma퀉 nie춑rawid쿽wy gen od obojga rodzicw.

   W niedokrwisto턢i sierpowatej, wrodzonym schorzeniu wystpuj켧ym g농wnie u osb pocho춄z켧ych z rejonu Morza 쫞dziemnego i Afryki, organizm wytwarza krwinki czerwone w kszta쿬ie sierpowatym, a nie owalnym. Zdeformowane krwin춌i zawieraj mniej hemoglobiny ni krwinki pra춛id쿽we i maj trudno턢i w przechodzeniu przez bardzo cienkie naczynia krwiono턭e. Mo풽 nawet doj뜻 do zaczopowania najmniejszych naczy (kapilar, czyli naczy w쿽sowatych) przez zdeformo춛ane krwinki, co stwarza zagro풽nie dla 퓓cia cho춓ych.W턳d niedokrwisto턢i megaloblastycznych najcz沅ciej wystpuje forma wywo쿪na niedobo춓em kwasu foliowego. Przyczyn niedoboru jest niedostateczna ilo뜻 tego kwasu w diecie (mimo i zaledwie 1 szklanka szpinaku dziennie zapewnia niezbdn ilo뜻 kwasu foliowego, jego niedobory s powszechne) albo - rzadziej - upo턫edzenie jego wch쿪niania w przewodzie pokarmowym. Nieko춓zystny wp퀉w na przemiany kwasu foliowego maj niektre schorzenia przewodu pokarmowego (np. zapalne choroby jelit, takie jak choroba Crohna), a tak풽 pewne leki (np. sulfasalazyna stosowana w leczeniu wrzodziej켧ego zapalenia jelit). Upo턫edzenie wch쿪niania kwasu foliowego wystpuje rwnie w chorobie alkoholowej, co obok ubogiej zwykle diety alkoholikw prowadzi do niedoboru tej substancji w organizmie. Poda witaminy B12, szczeglnie u osb spo퓓춛aj켧ych du퓇 misa i jaj, jest zwykle wystarcza춋켧a, wic jej niedobr w organizmie sygnalizuje zwykle upo턫edzenie wch쿪niania w przewodzie pokarmowym. Niedokrwisto뜻 spowodowana nie춄oborem witaminy B]2 mo풽 wyst켺i u osb pod춄anych zabiegom chirurgicznym w obrbie prze춛odu pokarmowego. Jednak najczstsza forma tego typu anemii to tak zwana niedokrwisto뜻 z쿽턫iwa, ktrej przyczyn jest zmniejszenie ilo턢i powstaj괸cego w 퓇낢dku bia쿸a, niezbdnego w procesie wch쿪niania witaminy B12 w jelicie cienkim. Nie춄okrwisto뜻 z쿽턫iwa wystpuje rzadko i zwykle u ludzi w starszym wieku.

   Szczeg車y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Przyczyny niedokrwisto턢i”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   턳oda, 13 lipca 2011 15:19
  • Niedokrwisto뜻

   Sta쿮 dostarczanie tlenu do narz켨w i tkai organizmu jest niezbdne do ich prawid쿪 go funkcjonowania. Niedokrwisto뜻, w ktrejc tkanek i narz켨w dociera mniej tlenu, to rezult! zmniejszenia liczby krwinek czerwonych we k lub niedoboru w tych krwinkach bia쿸a zwanej hemoglobin. Niedokrwisto뜻 mo풽 wystpw w formie 쿪godnej, ale mo풽 tak풽 zagra풹 퓓j chorych.Serce pompuje do p퀅c krew pochodz켧 z t nek i narz켨w, zawieraj켧 niewielk ilo뜻t W p퀅cach hemoglobina obecna w krwinkach czei wonych przy낢cza tlen i przenosi go do wszystkiej! komrek cia쿪. Je풽li liczba krwinek czerwony we krwi zmniejszy si, nastpuje zmniejszenie ilol 턢i dostarczanego tlenu. Aby organizm funkcjono춛a prawid쿽wo, krwinki czerwone musz by sta odnawiane, a 턳edni czas ich 퓓cia we krwi wyno! oko쿽 1 20 dni. Niedokrwisto뜻 mo풽 wyst켺i, kie dy dojdzie do utraty du풽j ilo턢i krwi b켨 te gd] pewne czynniki zak농caj powstawanie krwinel czerwonych lub przyspieszaj ich rozpad. Inm przyczyny niedokrwisto턢i to zmniejszenie ilo뜻 hemoglobiny w krwinkach czerwonych lub 풹ba r풽nia w jej funkcjonowaniu jako no턭ika tlenu. Znamy ponad 400 r璨nych form niedokrwisl 턢i; wiele z nich to schorzenia wystpuj켧e barda rzadko. Osoby z niedokrwisto턢i s blade, bione, maj trudno턢i z oddychaniem, czsto mdle j lub odczuwaj ko쿪tanie serca. Anemi mo wywo퀉wa r璨ne czynniki (niektre s dziedzic ne), ale w wikszo턢i przypadkw przyczyn i roby jest nieprawid쿽we od퓓wianie. Niektre fo my niedokrwisto턢i wymagaj leczenia szpitalne natomiast te spowodowane niew쿪턢iwym od퓓wia춏iem mo퓆a leczy w domu.

   Szczeg車y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   턳oda, 13 lipca 2011 15:17
  • niedokrwisto뜻 objawy

   Os쿪bienie, uczucie zmczenia i oglne z쿮 samopoczucie - to symptomy 쿪godnej niedokrwisto턢i.Sine zabarwienie warg, ziemista lub 웁퀃awo zabarwiona skra, blado뜻 dzi켽e, paznokci, spojwek i bruzd na d쿽niach - to niemal pewne objawy niedokrwisto턢i. Uczucie zmczenia I os쿪bienia, trudno턢i w oddychaniu (brak tchu), omdlenia lub zawroty g쿽wy - mo풽 to wskazywa na ci轅k niedokrwisto뜻.Pieczenie jzyka - mo풽 wskazywa na niedokrwisto뜻 spowodowan niedoborem witaminy B12. G쿪dki jzyk, zaburzenia rwnowagi, uczucie mrowienia koczyn, spl켾anie my턫i, depresja lub zaniki pamici - mog wskazywa na niedokrwisto뜻 z쿽턫iw. Inne mo퓄iwe objawy to: ble g쿽wy, bezsen춏o뜻, brak apetytu, rozkojarzenie i ko쿪tanie serca.Stwierdzisz u siebie objawy niedokrwisto턢i z쿽턫iwej; schorzenie to mo풽 prowadzi do uszkodzenia rdzenia krgowego. Po zastosowaniu preparatw zawieraj켧ych 풽lazo pojawi퀉 si wymioty, krwawa biegunka, podwy퓋zona ciep쿽ta cia쿪, 웁퀃aczka, 턯i켧zka lub drgawki; to objawy - niekiedy gro펝ego dla 퓓cia, szczeglnie u dzieci -przedawkowania 풽laza.

   Szczeg車y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   adminero
   Czas publikacji:
   턳oda, 13 lipca 2011 15:16